Allmäna instruktioner diamantbryne

Diamantbryne Dianova ® Lapstone

Innan arbetet påbörjas är det viktigt att rengöra verktygets egg noggrant från smuts.
I normalfallet används först skärpstålet för att få veta om eggen är endast böjd eller i behov av bryning. Placera den avrundade stålkanten i 90 graders riktning mot verktygets eggkant och drag längs eggen på båda sidorna ett antal gånger från handtaget ut till spetsen. Observera att nyttan och effekten av skärpstålet avtar med ökad materialhårdhet.
Om detta inte ger önskad effekt måste diamantytorna användas för att bryna fram en ny egg. Observera att ett nytt diamantbryne kan kännas rått.

För att på ett enkelt sätt erhålla ”rätt” eggvinkel kan eggen infärgas/markeras med en tuschpenna. Börja att vässa enligt den ursprungliga eggvinkeln/profilen och öka vid behov vinkeln allt eftersom till dess att tuschen försvinner helt. Alternativt kan ”rätt” eggvinkel erhållas genom att vända verktygets egg uppåt. När du inte kan se springan eller skuggan mellan knivens egg och diamantbryne har du rätt vinkel. Det är viktigt att inte ha för bråttom och ”gena” för mycket eftersom eggen då trubbas av för fort. Effekten blir kortare tid till nästa grundslipning på slipmaskin samt därmed kortare livslängd på verktyget. En ide kan vara att bryna din fritids/jakt kniv med två eggvinklar. Från handtaget till mitten av knivbladet väljer du en kraftigare eggvinkel för tuffare användning och från mitten av knivbladet fram till spetsen en mindre och klenare eggvinkel för goda skäregenskaper. Alternativt kan du välja att successivt minska eggvinkeln från handtag till knivspetsen.

Grundarbetet startar med den grova diamantytan. Bryn eggen genom att göra små cirkulerande rörelser i ungefär en enkronas storlek alternativt sågande rörelser och låt brynet samtidigt vandra från handtag till spets. Använd alltid ett lätt tryck och se till att du bibehåller ungefär samma vinkel mellan bryne och egg under hela arbetet. Resultatet blir en egg med ”bett” men med en relativt kort livslängd.
Med det fina diamantbrynet fås en vass, hållbar egg med suveräna skäregenskaper. En egg som blir vassare ju mindre du trycker med diamantbrynet. Resultatet påverkas även av verktygets materialegenskaper. Avsluta med att dra det fina brynet och eller skärpstålet längs efter eller emot eggen. På så sätt avlägsnas resterna av det eventuella lösegg som bryningen orsakat. Resultatet testar du genom att pröva skärpan mot t.ex. ovansidan av tumnageln eller nudda håret. Vill eggen fastna är arbetet färdigt.

Diamantbrynet kan användas torrt. Rengör dock brynet efter användning med varmt vatten, borste och diskmedel eller annat lämpligt rengöringsmedel. Suddgummi kan användas för torrengöring. Hårt fastnad smuts kan först lösas med avfettningsmedel, rapsolja eller liknande.

Lycka till med ditt nyinköpta kvalitetsbryne och glöm inte att du alltid är välkommen att ta kontakt med oss för ytterligare information.

Flags Widget powered by AB-WebLog.com.