Instruktion diamantbryne Skate

Diamantbryne Dianova ® Lapstone Skate

  • Placera och lås fast långfärdsskridskorna parallellt i slipstället med c-c mått ca 90 mm, samt spetsarna jämställda med varandra. För att erhålla bästa möjliga resultat är det viktigt att spänna fast skenorna mitt över stöden eftersom skenorna i annat fall kan deformeras/vridas mot varandra. Märk skenornas placering så att de får samma slipposition nästa gång.
  • Nu är det dags att börja med att ta bort eventuella och i många fall härdade/hårda eggskador på grund av t.ex. stenåkning. Dra med nageln längs efter eggkanten och markera eggskador med tusch på sidan av skridskoskenan. Dra därefter med en tuschpenna längs efter hela åkytans längd och bredd.
  • Placera de grova diamantytorna på skridskoskenorna och lägg på ett mycket lätt tryck med tummarna på de fina diamantytorna rakt ovanför skridskoskenorna. Detta är speciellt viktigt när du tar bort eggskador annars finns risk att yttrycket kan bli mycket stort med risk för att diamantytan kan skadas.
  • För brynet lite snett (ca 30 grader i förhållande till skridskoskenornas riktning) alternerande till vänster och höger till dess att all tusch är borta. Detta innebär att du har nollställt åkytan, dvs nått ut på den yttersta eggen på båda sidorna av åkytan. För att eliminera friktion mellan åkytor och is kan man därefter dra brynet i åkriktningen till dess att man ljudmässigt kan höra att mikroreporna från grundbryningen är borta.
  • Avsluta med den fina diamantytan i åkriktning till dess att ytan har högglans. Nyttja hela brynets bredd genom att sakta förflytta brynet i sidled under arbetet.
  • Sist av allt lägg den fina brynytan plant mot sidan av skridskoskenan och dra brynet med tummen placerad på den grova diamantytan längs hela skenans längd. Lägg på ett mycket lätt tryck och var försiktig vid övergång på eggskador samt att du inte vickar brynet och rundar eggkanten.
  • Ta med brynet på åkturen för att vid behov kunna ta bort eggskador enligt pkt. 6 ovan. Komplettera brynet med SKYLLEMARKS portabla lättvikts-slipställ i fickformat.
  • Rengör brynet efter användning med varmt vatten, borste och diskmedel. Suddgummi kan användas för torrengöring.

Flags Widget powered by AB-WebLog.com.